Kontakt
ul. Flisacka 3a/2 30-114 Kraków
marcin.maciejewicz@demo.com.pl
+ 48 601 412 550

CITY GENOTYPE Potencjał rozwoju miasta

Co to jest City Genotype?

City Genotype to autorskie narzędzie, które powstało w Demo Effective Launching. Służy do budowania strategii miasta, która jest podstawą właściwego zarządzania miastem, ale również dobrej komunikacji. Podstawowy cel City Genotype: zdefiniować potencjał rozwoju miejsca, który tkwi w naturalnych czynnikach kształtujących jego charakter.

Pracując nad strategiami jesteśmy archeologami, szukamy wartości w tym, co dane miejsce ma interesującego dla świata. Mając świadomość procesów, jakie toczą się na świecie oraz potrzeb, jakie mają obecnie ludzie, odkrywamy w danym miejscu unikalne i cenne wartości. Wydobywamy to, co w genotypie danego miejsca spowoduje, że stanie się ono atrakcyjne dla ludzi z drugiego końca świata.

Być we właściwym miejscu

Prowadzone przez nas analizy pokazały, że miejsce wpływa na zachowania ludzi: na ich żywiołowość, radość, depresyjność i inne rodzaje zachowań. W skali społeczeństwa, miasta, aglomeracji, państwa przekłada się to na cyfry, na określony potencjał rozwoju. Zadaniem City Genotype jest zdefiniowanie tego potencjału.

Miasto jak drzewo

Pamiętajmy, że miasto to organizm „żywy”, podlega różnym zmianom, które wpływają na miejską strukturę. Jest jak drzewo, które rośnie wiele, wiele lat. Na jego istnienie przez te lata wpływają różne czynniki, ten sam gatunek w jednym miejscu będzie piękny, okazały i kwitnący, a w innym nie. Naszym zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju miasta.

Opowieść miasta – tajemnica miasta

Dlatego tworzymy o mieście opowieść – historię. Jeśli mieszkańcy miasta, a także odwiedzający zobaczą, że ta historia sprawdza się, to opowieść przekazują następnym.
Tak samo opowiada o mieście taksówkarz, który przywozi turystów z lotniska, mieszkaniec z dziada pradziada, czy ktoś kto wpadł na kilka godzin przy okazji konferencji służbowej.
Tak właśnie powstają prawdziwe marki, marki oparte na prawdzie.