Figene

wyzwanie:
Wprowadzenie firmy na rynek oraz zapewnienie stabilnej pozycji na NewConnect
efekt:
Wzrost cen akcji na giełdzie NewConnect z 9 groszy do 1,30 złotówki
zakres:
Strategii rozwoju firmy, strategia marki, strategia komunikacji, naming, identyfikacja wizualnej oraz strategii PR.

Czy wiesz, co to jest turkusowa energia?

To pojęcie, które Demo Effective Launching stworzyło specjalnie dla Figene. Marki, która sięga po największy i najczystszy energetyczny skarb Polski – wiatr. Nowy gracz na rynku OZE aspirujący do roli lidera energii wiatrowej. W ramach stałej obsługi konsultacyjno-kreatywnej opracowaliśmy dla Figene: strategię firmy oraz marki, strategię komunikacji, a także nazwę, identyfikację wizualną i oprawę kreatywną.

Polska wiatrem stoi – strategia

Polska stoi przed problemem powiększającego się deficytu energetycznego – zapotrzebowanie na energię elektryczną staje się coraz większe, a prądotwórcze możliwości kraju maleją. Można tę lukę efektywnie zapełnić – sięgając po współczesny skarb narodowy, najważniejszy a wciąż niedoceniony surowiec, czyli wiatr.

Energia OZE – globalny trend

Wypełnienie dziury energetycznej w Polsce z użyciem wiatru to spożytkowanie czystej, nieszkodliwej dla środowiska energii. Wpisuje się to w mega-trend globalny oparty na odnawialnych źródłach energii OZE.

Energia OZE – globalny trend

Wypełnienie dziury energetycznej w Polsce z użyciem wiatru to spożytkowanie czystej, nieszkodliwej dla środowiska energii. Wpisuje się to w mega-trend globalny oparty na odnawialnych źródłach energii OZE.

Energia z wiatru – czysty zysk

FCeny energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru są konkurencyjne wobec cen energii pozyskiwanych z innych źródeł. Wiatr jako źródło energii jest w Polsce jest w dużej mierze niewykorzystany. Ale udział energii z wiatru w gospodarce będzie stale rósł.

Pierwsze w Polsce konsorcjum wiatrowe

Firma działa kompleksowo. Jako jedyny podmiot w Polsce zajmuje się nie tylko tworzeniem farm wiatrowych nowej generacji, ale także konsolidacją podmiotów związanych z energią wiatrową. Konsolidacja ta przebiega poziomo, grupując i wiążąc ze sobą farmy wiatrowe (te już istniejące i te znajdujące się na etapie projektów), a także pionowo – łącząc instytucje zajmujące się przesyłem i handlem energią elektryczną pozyskiwaną z wiatru.

Figene – narodziny marki

Współpracę podjęliśmy na najwcześniejszym możliwym etapie powstawania firmy. Dzięki temu do naszych kompetencji należało praktycznie powołanie do życia marki – poprzez stworzenie strategii firmy, misji marki, komunikacji, namingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii PR.

Human Touch – emocje na wietrze

Nasze podstawowe strategiczno-kreatywne pytanie brzmiało – jakimi emocjami powinna emanować tak progresywna marka, żeby pozyskać przychylność inwestorów, partnerów, ogółu publiki?
Emocje to też nazwa. Szukaliśmy nazwy holistycznej, interdyscyplinarnej, nieoczywistej, poruszającej wiele strun, dającej do myślenia, a także przynoszącej efekt świeżości i nowości.

Nazwa

„Figene” to sięgająca do starożytności symbolika “Fi” „złotego środka”, równowagi ducha i ciała, jasnego, harmonijnego, otwartego umysłu w zestawieniu ze skojarzeniami genetycznymi – odsyłającymi do nauk przyrodniczych i zaawansowanych technologii.

Identyfikacja wizualna

Barwy i formy Figene dają iluzję nieustannego ruchu, łączą się, dzielą i wymykają jednoznacznym skojarzeniom. Wizualizują mocne i naturalne połączenie dwu odmiennych sfer – umysłowej (gdzie koncept jest myślą, ideą, tworem abstrakcyjnym) i organicznej (gdzie koncept konkretyzuje się, urzeczywistnia w materialne rozwiązania). Kolory – tchną ekologią – jaskrawy odcień turkusu to skojarzenia z dynamiką, innowacyjnością, kreatywnością, sferą emocjonalną. Natomiast ciemny granat sugeruje skupienie, pracę analityczną, sumienność, wysoki stopień organizacji pracy, kalkulację.

Turkusowa energia

Energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru Figene nazywaliśmy „energią turkusową” lub „prądem turkusowym”, nawiązując w ten sposób do swojej ekologicznej kolorystyki, ale również do turkusowych metod zarządzania, którymi Figene inspiruje się w swojej działalności.

Przyszłość z Figene

Tak właśnie powstała marka Figene. Potwierdziliśmy tym naszą skuteczność. Strategia opracowana przez Demo i wszystkie działania Figene przyniosły firmie stabilną pozycję akcji na NewConnect. Ceny akcji na giełdzie NewConnect wzrosły z 9 groszy do 1,30 złotówki – i cena ta utrzymywała się od czerwca do września. Liczymy na to, że boom na energię wiatrową uniesie Figene bardzo wysoko, niezależnie od obecnej sytuacji gospodarczej.

Zobacz inne flagowe realizacje